Menu
Bestsellery
Sok z aloesu 200ml
Sok z aloesu 200ml
7,00 zł
szt.
Sok z aronii 200ml
Sok z aronii 200ml
6,00 zł
szt.
Sok z czarnego bzu 200ml
Sok z czarnego bzu 200ml
7,00 zł
szt.
Sok z czarnej porzeczki 200ml
Sok z czarnej porzeczki 200ml
6,00 zł
szt.
Sok z goji 200ml
Sok z goji 200ml
11,00 zł
szt.
Sok z malin 200ml
Sok z malin 200ml
7,00 zł
szt.
Sok z pokrzywy 200ml
Sok z pokrzywy 200ml
9,50 zł
szt.
Sok z rokitnika 200ml
Sok z rokitnika 200ml
7,00 zł
szt.
Sok z żurawiny 200ml
Sok z żurawiny 200ml
7,00 zł
szt.
Syrop malinowy z cukrem 400ml
Syrop malinowy z cukrem 400ml
10,00 zł
szt.
Syrop z malin, słodzony miodem 400ml
Syrop z malin, słodzony miodem 400ml
15,00 zł
szt.
Produkt dnia
Sok z pigwowca 200ml
Sok z pigwowca 200ml
9,00 zł
szt.
Sok z czarnej porzeczki 200ml
Sok z czarnej porzeczki 200ml
6,00 zł
szt.
Sok z goji 200ml
Sok z goji 200ml
11,00 zł
szt.
Sok z czarnego bzu 200ml
Sok z czarnego bzu 200ml
7,00 zł
szt.
Sok z pokrzywy 200ml
Sok z pokrzywy 200ml
9,50 zł
szt.
Sok z aronii 200ml
Sok z aronii 200ml
6,00 zł
szt.
Sok z rokitnika 200ml
Sok z rokitnika 200ml
7,00 zł
szt.
Sok z żurawiny 200ml
Sok z żurawiny 200ml
7,00 zł
szt.
Sok z malin 200ml
Sok z malin 200ml
7,00 zł
szt.
Sok z młodego jęczmienia 200ml
Sok z młodego jęczmienia 200ml
8,50 zł
Syrop z malin, słodzony miodem 400ml
Syrop z malin, słodzony miodem 400ml
15,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Zielona Tłocznia

 

I.         Wstęp

1.           Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym Zielona Tłocznia (zwanym dalej „Sklepem").

2.           Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym (które ukończyły 13 lat - art. 11-24 Kodeksu cywilnego - jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa jest niewiążąca) i podmiotom gospodarczym (zwanym dalej „Klientami").

3.           Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Treść Regulaminu stanowi integralną część umowy pomiędzy właścicielem Sklepu a Klientem korzystającym z jego usług.

4.           Sklep internetowy Zielona Tłocznia, działa pod adresem http://www.zielonatłocznia.com.pl i prowadzony jest przez firmę BSI Piotr Babula w Kozienicach, ul. Stefana Żeromskiego 10/28; działający na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 812-183-01-01; REGON: 142058989, telefon kontaktowy przedsiębiorcy : 665-756-699

5.           Sklep prowadzi sprzedaż swoich towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

6.           Zamówienia przyjmowane są przez stronę http://www.zielonatlocznia.com.pl. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w dni wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r.
 Nr 4, poz. 28 ze zm.), będą realizowane następnego dnia roboczego. Sklep Zielona Tłocznia nie realizuje zamówień w następujące dni:

-   Nowy Rok

-   pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych

-   1 - 3 maja

-   1 i 11 listopada

-   24 - 26 grudnia

-   31 grudnia,
- 1 stycznia.

BSI Piotr Babula z siedzibą w Kozienicach po poinformowaniu Klienta, drogą wiadomości e-mail lub zamieszczając informację na stronie sklepu, może wyznaczyć dodatkowe dni, w których nie będą realizowane zamówienia.

7.           Rozpoczęcie świadczenia usługi przez firmę BSI Piotr Babula z siedzibą w Kozienicach następuje z chwilą zarejestrowania użytkownika, a zakończenie z chwilą wyrejestrowania. Przez rejestrację użytkownika rozumie się założenie profilu w systemie Sklepu. Użytkownik może się w każdym czasie wyrejestrować. Jeżeli Użytkownik chce usunąć swój profil powinien wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@zielonatlocznia.pl.

8.           Użytkownikowi nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada za zamówienia złożone za pomocą jego konta przez osoby trzecie i za wszystkie wynikające z nich zobowiązania, chyba że nie ponosi winy za ujawnienie hasła.

9.           Użytkownik rejestrując się w Sklepie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy BSI Piotr Babula z siedzibą w Kozienicach.

 

II.      Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.           Informacje na temat towarów, Sklep zamieszcza na stronie  www.zielonatlocznia.com.pl. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

2.           Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.zielonatlocznia.com.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem punktu I.6 niniejszego Regulaminu. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3.           Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty i dokonuje:

-          wyboru zamawianych towarów,

-          oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy - wskazania danych do faktury (mogą to być różne adresy),

-          wyboru sposobu uregulowania płatności.

4.           Po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

5.           Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

-          w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,

-          w przypadku zamówień płatnych za pomocą internetowego systemu płatności  - po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o pozytywnej weryfikacji transakcji od internetowego systemu płatności.

-             w przypadku zamówień płatnych za pobraniem, następnego dnia roboczego z wyjątkiem dni wolnych, wymienionych w pkt I. 6.

W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia wraz z przesyłką.

6.           Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail oraz adres.

7.           W przypadku, gdy towar jest niedostępny lub gdy część towarów objętych zamówieniem jest niedostępna (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) Klient jest niezwłocznie informowany o powyższym przez obsługę Sklepu. Dalsze postępowanie związane z zamówieniem pracownicy Sklepu ustalają indywidualnie z Klientem.

8.           Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim przypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, na warunkach niniejszego Regulaminu.

9.           Po zakończeniu realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

 

III.   Zmiany w zamówieniach

1.           Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji).

2.           Wprowadzanie zmian w przyjętym do realizacji zamówieniu możliwe jest jedynie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem sklep@zielonatlocznia.pl

3.           Modyfikacje danych dotyczących: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

IV.   Ceny towarów

1.           Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.           Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.           Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.           Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest pod adresem www.zielonatlocznia.com.pl.

 

V.      Czas realizacji zamówienia

1.           Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy.

2.           Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całej przesyłki. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3.           Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

4.           Zamówienia realizowane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.           Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień:

-          firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1-2 dni robocze. Podane terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.

6.           Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem błędnego adresu przez Klienta.

 

VI.   Formy płatności i nadpłaty

1.           Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

-             płatność gotówką  w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru w Woli Boglewskiej 34a, 05-604 Jasieniec.

-             przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych bez względu na formę dostawy/odbioru;

-             przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto mBank 30 1140 2004 0000 3502 4874 1819 bez względu na formę dostawy/odbioru.

2.           W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.

 

VII. Reklamacje, zwroty, gwarancja

A.           Reklamacja

1.            Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2.           Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep Klient, osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej, powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do siedziby Sklepu tj. 26-900 Kozienice, ul. Żeromskiego 10/28 wraz z opisem reklamacji. Zaleca się aby Klient w opisie reklamacji podał następujące dane:

a)           informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady

b)           żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c)            oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

3.           W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.           Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.

B.           Gwarancja

1.           Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje o produktach oferowanych do sprzedaży takie jak: opis, skład, waga opakowania i inne pochodzą od producentów. Sklep dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.           Sklep gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów.

3.           Gwarancja nie obejmuje:

-             produktów spożywczych po terminie przydatności do spożycia,

-             mechanicznych uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji lub dostarczenia do naprawy,

-             niewłaściwego bądź niezgodnego z instrukcją użytkowania produktu,

-             używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

-             napraw dokonanych przez osoby nieuprawnione,

-             przeróbek i zmian konstrukcyjnych.

 

VIII.       Prawo odstąpienia od umowy

1.           Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.), przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 27-38 tejże ustawy.

2.           Kupujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ww. ustawy.

3.           Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres siedziby firmy BSI Piotr Babula, ul. Żeromskiego 10/28, 26-900 Kozienice - listem poleconym. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem - liczy się data stempla pocztowego.

4.           W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia kupującego oraz Sklepu podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.           Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu.

6.           Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci klientowi wszystkie dokonane przez klienta płatności za zakupione produkty. Zwrot płatności dokonywany przez Sklep zostanie dokonany w takim sam sposób, co sposób zapłaty chyba, że co innego będzie wynikać z oświadczenia klienta zawartego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7.           Prawo odstąpienia od umowy przysługuje również podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa.

8.           Nie można odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna lub zachodzą przesłanki z art. 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta .

 

IX.   Dane osobowe

1.           Składając zamówienie w Sklepie Zielona Tłocznia Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy BSI Piotr Babula z siedzibą w 26-900 Kozienice, ul. Żeromskiego 10/28 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.           Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.           Dane osobowe są przetwarzane przez BSI Piotr Babula z siedzibą w 26-900 Kozienice. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu - w przypadku osób fizycznych, oraz dane podmiotów gospodarczych przetwarzane będą:

-             w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia,

-             jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych przez Sklep Zielona Tłocznia.

4.           Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonywać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim.

5.           Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT lub paragon.

 6.          Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

X.           Postanowienia końcowe

 1.          Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

2.           W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

3.           Niniejszy Regulamin obowiązuje od stycznia 2018 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl